Riik alustas võrguettevõtjatele kulude kompenseerimist ka gaasi osas

03. jaanuar 2022 | 14:27

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) alustas võrguettevõtjatele kulude kompenseerimist lisaks elektrile ka gaasi osas, et leevendada lõpptarbijatele energia hinnatõusu. Hüvitise saamiseks esitab võrguettevõtja KIKile nõuetekohase avalduse. Tarbija hüvitise saamiseks midagi tegema ei pea – poole väiksem võrgutasu kajastub tema igakuistes elektri- ja gaasiarvetes.

Elektri võrguettevõtjale hüvitatakse 2021. aasta 1. oktoobrist kuni 2022. aasta 31. märtsini tarbijale osutatud võrguteenuse eest ja nendelt tasumisele kuuluvast käibemaksust saamata jäänud tulu. Eeldatav toetuse kogueelarve on 88,25 miljonit eurot. Kompenseerimisele kuulub 50% tarbijate võrguteenuse kuludest. Kompenseeritav summa ei tohi ületada tarbijalt samal perioodil küsitud summat.

Gaasi võrguettevõtjale hüvitatakse 2021. aasta 1. detsembrist kuni 2022. aasta 31. märtsini tarbijale osutatud võrguteenuse eest ja nendelt tasumisele kuuluvast käibemaksust saamata jäänud tulu. Eeldatav toetuse kogueelarve on 25 miljonit eurot. Kompenseerimisele kuulub 100% tarbijate võrguteenuse kuludest.

Hüvitist antakse ainult tegevusloaga võrguettevõtjatele elektrituruseaduse või maagaasiseaduse mõistes.

Võrguettevõtja peab KIKile esitama hiljemalt 14. kuupäevaks avalduse, mis hõlmab tarbijate eelnenud kalendrikuu summasid. KIK teeb rahastusotsuse kümne tööpäeva jooksul avalduse saamisest. Täpsemad juhised ja avalduse vormi leiab KIKi kodulehelt. Toetust jagatakse vastavalt määrusele „Elektri ja gaasi lõpphinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord“.