Pärnu bussiliiklus muutub roheliseks

24. jaanuar 2018 | 10:23

KIK otsustas toetada MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus projekti Pärnu gaasibusside üleviimiseks biometaanile 673 884 euroga. Toetus eraldatakse täiendavate kulude katmiseks seoses biometaani kasutuselevõtuga ning raha selleks tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Projekt algab käesoleva aasta 1. mail ning esimesena Eestis võetakse Pärnu linna bussiliikluses mootorikütusena kasutusele kohalik taastuvenergia – rohegaas. Linlasi sõidutavad rohegaasiga 18 bussi ning esimesel aastal on planeeritud läbida 1,7 mln kilomeetrit ja hoida sealjuures ära ligi 10 tuhande tonni fossiilse CO² õhku paiskumine.

Biometaani kasutuselevõtu võimalustest räägitakse täna ka Tartus toimuval teabepäeval Eesti Maaülikooli Metsamajas (Kreutzwaldi 5, ruum 2C1). Ürituse korraldavad koostöös KIK, Eesti Maaülikool ning valdkonna arengu toetajad.