​Pärandniitude taastamise ja investeeringute taotlusvooru esitati 39 taotlust

19. november 2021 | 17:21

Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamise ning taastamise viiendasse taotlusvooru esitati 39 taotlust. Taotlusvooru laekunud taotlustest on 20 projekti elluviimisel, 14 projekti lõpetatud ning viiel juhul taotlemine katkestatud. Taotlusvoor oli avatud 28.08.2020-17.11.2021.

Taotlusi esitati pärandniitude taastamiseks kogusummas 600 015 eurot. Poolloodulike koosluste hooldamiseks vajalike investeeringute tegemiseks sooviti toetust 895 229 eurot. Toetusega taastakse puis-, aru- ja lamminiite, loopealseid ja liigikatseliselt olulisi rannaalasid. Oluline on luua soodsad tingimused taastatud aladel pesitsevatele linnuliikudele ning paremad kasvutingimused taimedele.

Pärandniitude hooldamiseks on soetatud niidutehnikat, rajatud varjualuseid ja karjaaedasid. Aladele soetatud lambaid, veiseid ja hobuseid aitavad koosluseid liigirikkana hoida.

Toetuse kohta leiab lisainfot siit.

Rahastatud projektid leiab KIKi kodulehelt siit.

Toetusmeetme "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine“ töötas välja Keskkonnaministeerium ja meetme tegevusi toetatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.