Lõppes tänavune Euroopa keskkonnarahade taotluste esitamise esimene voor

06. mai 2006 | 00:00

Voorus jagatakse ERDF toetusi kokku summas 50 miljonit krooni. Lisaks peavad taotlejad ise panema projektide elluviimisse omafinantseeringuna 25 - 65 %.

ERDF keskkonnameetme raames rahastatakse projekte veekaitse ja –kasutuse, taastuvenergeetika, jäätmekäitluse ning bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse taastamise valdkonnas.

Kõige aktiivsemad taotlemisel olid omavalitsused ja riigiasutused, kes moodustasid pea poole taotlejatest. Äriühinguid oli üle kolmandiku taotlejatest ning kolmas sektor (mittetulundusühingud ja sihtasutused) moodustas 15% kõigist taotlejatest. Rahastamise vajadus esitatud taotluste põhjal on suurim jäätmekäitluse ja taastuvenergeetika valdkonnas.

“Tagasisidet taotluste hindamise tulemuste kohta anname augusti alguses, kui keskkonnaminister on taotluste rahuldamise või mitterahuldamise otsused allkirjastanud,” ütles ERDFi koordinaator Helen Sulg ning lisas: “See annab võimaluse kevadises voorus toetuseta jäävatel taotlejatel oma taotlus sügisel toimuvasse taotlusvooru uuesti esitada.”

Aastatel 2004 - 2006 toetab Euroopa Liit keskkonnameetmest projekte kokku 150 miljoni krooniga. 2004. aastal toimus esimene taotlusvoor, mille tulemusel rahastatakse 32 keskkonnaprojekti summas 48,4 miljonit krooni.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on Euroopa Liidu struktuurifondide keskkonnameetme rakendusüksus, kes tegeleb taotluste vastuvõtmise, nende vastavuse hindamise, toetuse väljamaksetega, aruandluse ja projektide järelevalvega. Projektide rahastamise otsustab Keskkonnaministeerium.

Lisainformatsioon:
Helen Sulg
ERDFi projektikoordinaator
tel: 6274 175