Kutsume osalema hankes "Suletud põlevkivikaevanduste varinguaukude ja- alade korrastamise analüüs, tüüpprojektide ja tegevuskava koostamine"

20. mai 2020 | 10:13

KIK kuulutab tellijana välja avaliku pakkumise töö „Suletud põlevkivikaevanduste varinguaukude ja- alade korrastamise analüüs, tüüpprojektide ja tegevuskava koostamine“ elluviija leidmiseks.

Uuringu üldeesmärk on prioritiseerida teadaolevad varingualad  ja -augud, koostada korrastamistööde tüüpprojektid, mida saab edaspidi kasutada ühetaoliste varingute korrastamisel ning TTÜ 2018. aasta uuringu tulemustes ja Keskkonnaametile laekunud teavitustes toodud varinguaukude osas esitatakse analüüs korrastamistööde mahtudest ja tööde hinnangulisest maksumusest.

Riigihangete registris avaldati 15.05.2020 teade: Hanketeade hanke 223011, "Suletud põlevkivikaevanduste varinguaukude ja- alade korrastamise analüüs, tüüpprojektide ja tegevuskava koostamine" kohta.

Pakkumusi ootame hiljemalt 28.05.2020 kell 12:00 Riigihangete registri kaudu.