Konkurss KIKi juhatuse liikme leidmiseks

10. oktoober 2018 | 14:10

Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu kuulutab välja konkursi juhatuse liikme leidmiseks. Juhatuse liige on eestvedaja, kes tagab läbi tööprotsesside ja inimeste juhtimise sihtasutuse põhikirjas ning arengukavas sõnastatud eesmärkide ja sihtasutusele pandud ülesannete täitmise.

Sobivalt kandidaadilt eeldame:

  • magistrikraadi või sellele vastavat haridustaset;
  • vähemalt 3-aastast inimeste ja protsesside juhtimise kogemust;
  • häid majandusalaseid teadmisi;
  • head analüüsivõimet, eesmärkidele ja tulemustele orienteeritust;
  • algatus- ja otsustusvõimet ning head pingetaluvust;
  • C-1 tasemel riigikeele oskust ning B-2 tasemel inglise keele oskust.

Kasuks tuleb keskkonnavaldkonna tundmine ja teadmised Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendussüsteemist.

KIK pakub juhatuse liikmele võimalust aidata kaasa keskkonna hoidmisele, osaleda oluliste otsuste tegemises ning juhtida koostöövalmis ja pühendunud meeskonda kaasaegses ning inspireerivas töökeskkonnas.

Juhatuse liikme ametiaeg on kolm aastat ning ametisse asumise aeg 1. jaanuar 2019. 

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri koos elulookirjelduse ja haridust tõendava dokumendi koopiaga hiljemalt 28. oktoobriks 2018 e-posti aadressile elina.siimon [at] envir.ee.

Täiendav info Elina Siimonilt e-posti aadressil elina.siimon [at] envir.ee või telefonil 626 2822.

Töökuulutuse pdf-is leiab siit.