Kliima- ja energiakavade koostamise voorus laekus 19 taotlust

27. aprill 2021 | 13:37

Kohalike omavalitsuste (KOV) kliima- ja energiakavade koostamiseks esitati KIKile 19 taotlust kogusummas 737 779 eurot. Taotlusvooru eelarve on 400 000 eurot.

Taotlusi esitati nii maakonnapõhiselt omavalitsusliitude poolt kui ka kohalikest omavalitsustest. Hea meel, et taotlejatest veidi enam kui pooled on omavalitsusliidud, mis tähendab, et kliima- ja energiakavade koostamisse panustab kõvasti rohkem kui 19 kohalikku omavalitsust. KOVidest taotlejateks on üle poole linnad.  

Rahastuse saanud projektid selguvad septembri alguses 2021.

Kliimakavade koostamise projekte olid oodatud esitama kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud. Energia- ja kliimakavade koostamise voor on osa Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014-2021 programmist „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“, millel on kolm fookusteemat - ökosüsteemide ja ringmajanduse põhimõtete tugevdamine ning kohalikul tasandil kliimamuutuste leevendamisele ja kohanemise võimekuse suurendamisele kaasaaitamine. Programmi operaator on Keskkonnaministeerium ning partner Norra Keskkonnaagentuur. Lisaks on oluline roll riikidevahelises koostoimimises Norra Saatkonnal Eestis.

Taustainfo

Euroopa Majanduspiirkonna laienemiskokkuleppe kohaselt toetavad Island, Liechtenstein ja Norra Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi kaudu 15 Euroopa riiki 1,548 mld euroga, millest 95,8% moodustab Norra 3% Islandi ja 1,2% Liechtensteini toetus. Rahastamisperioodil 2014-2021 on nende riikide toetus Eestile 32,3 miljonit eurot, millest 6 miljonit eurot suunatakse programmi "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" kaudu otseselt keskkonna- ja kliimaprojektide elluviimiseks.