KIKis loodi Struktuuritoetuste üksus

08. oktoober 2009 | 00:00

Kuna erinevalt 2004-2006 toetusperioodist on uue abiperioodi toetuste rakendamisega seotud õigusruum sama, võimaldab see loobuda fondide põhisest tööjaotusest ning ühtlustada toetuste vahendamise protsessi. Nii ongi üksuste liitmise põhieesmärgiks muuta Euroopa Liidu 2007-2013 perioodi toetuste vahendamise süsteem efektiivsemaks.