KIKile laekus 509 taotlust mahuga üle 648 miljoni krooni

30. juuli 2007 | 00:00

Keskkonnaprogrammi ja ERF üksuse juhi Heiko Põdersalu sõnul oli enim taotlusi esitatud keskkonnateadlikkuse programmi (145 tk). Selle programmi raames jagatakse toetust projektidele, mis tõstavad inimeste keskkonnateadlikkust ja õpetavad käituma ja tarbima ümbritsevat keskkonnasõbralikult ning säästlikult, sõnas Põdersalu.

Enim taotlusi laekus KIKile Tartu maakonnast (66 tk), Harju maakonnast (44 tk), järgnesid Ida-Viru maakond (37 tk) ja Viljandi maakond (34 tk).

KIKi ülesanne on kontrollida taotluste vastavust KIKi nõukogu poolt kehtestatud finantseerimise korrale ja selle lisadele. Seejärel edastatakse nõuetele vastavad taotlused keskkonnaministeeriumile sisuliseks hindamiseks.

2007. aasta III taotlusvooru otsused teeb KIKi nõukogu oktoobrikuus.
2008. aasta I vooru taotluste esitamise tähtaeg on 15. november 2007.

KIKi keskkonnaprogrammist toetatakse veekaitse, jäätmemajanduse, keskkonnakorralduse, looduskaitse, metsanduse, kalavarude, keskkonnateadlikkuse valdkondade projekte.

2000. aasta mais tegevust alustanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täites Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja Ühtekuuluvusfondi (ÜF) keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid. Ühtlasi on võimalus KIKist taotleda keskkonnalaenu keskkonnaprojektide arendamiseks.

Lisainfo:
Heiko Põdersalu
Keskkonnaprogrammi ja ERF üksuse juhi
627 4174