KIKile esitati 720 taotlust mahus üle 333 miljoni krooni

04. juuli 2006 | 00:00

KIKi nõukogu otsustas oma 28. juunil toimunud koosolekul keskkonnaprogrammi II vooru rahastuse. Kokku rahastati 480 projektitaotlust summas 206,1 mln krooni. Sel korral läksid suuremad rahad veekaitse (76,6 mln kr), jäätmekäitluse (43,3 mln kr) ja looduskaitse (35,7 mln kr) programmidele.

KIKi keskkonnaprogrammist toetatakse veekaitse, jäätmemajanduse, keskkonnakorralduse, looduskaitse, metsanduse, kalavarude ja keskkonnateadlikkuse valdkondade projekte.

Kokku jagab nõukogu toetusi kolm korda aastas. Tänavuse aasta järgmise, III vooru taotluste esitamise tähtaeg on 15. juuli.

Kõikide programmide III vooru maakondlikud projektitaotlused tuleb taotlejal esitada KIKi maakondlikesse esindustesse. Informatsiooni esinduste kohta leiab KIKi koduleheküljelt. Üleriiklikud projektitaotlused tuleb esitada KIKi Tallinna kontorisse, Rävala 8.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja ning keskkonnaprojektide arendaja, mis alustas tegevust 2000. aasta mais. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja Ühtekuuluvusfondi (ÜF) keskkonnaprojektide rakendusagentuuri ülesandeid ning korraldab Eesti riigi poolt välispankadelt võetud keskkonnalaenude edasilaenamist.

Lisainfo:
Angelika Verš
Programmispetsialist
6274 194