KIKile esitati 664 taotlust mahus 547 miljonit krooni

02. aprill 2007 | 00:00

Keskkonnaprogrammi juhi Heiko Põdersalu sõnul oli II vooru taotluste maht ettearvatav.

“Jätkuvalt laekus kõige rohkem projektitaotlusi keskkonnateadlikkuse, looduskaitse ja veekaitse valdkonda. Kõige vähem esitati taotlusi keskkonnakorralduse ning jahinduse alamprogrammi valdkonna projektidele,” ütles Põdersalu.

Enim taotlusi laekus KIKile Harju maakonnast (69), Tartu maakonnast (58), järgnesid Ida-Viru maakond (49) ja Pärnu maakond (46). Kõige vähem laekus taotlusi Põlva maakonnast (15).

KIKi ülesanne on kontrollida taotluste vastavust KIKi nõukogu poolt kehtestatud finantseerimise korrale ja selle lisadele. Seejärel edastatakse nõuetele vastavad taotlused keskkonnaministeeriumile sisuliseks hindamiseks.

2007. aasta II taotlusvooru otsused teeb KIKi nõukogu juunikuus. Kokku jagab nõukogu toetusi kolm korda aastas. 2007. aasta järgmise, III vooru taotluste esitamise tähtaeg on 15. juuli 2007.

KIKi keskkonnaprogrammist toetatakse veekaitse, jäätmemajanduse, keskkonnakorralduse, looduskaitse, metsanduse, kalavarude, keskkonnateadlikkuse valdkondade projekte. Aastast 2000 on KIKi keskkonnaprogrammi kaudu rahastatud 9406 projekti kogusummas 2,9 miljardit krooni.

2000. aasta mais tegevust alustanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täites Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja Ühtekuuluvusfondi (ÜF) keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid. Ühtlasi on võimalus taotleda KIKist keskkonnalaenu keskkonnaprojektide arendamiseks.

Lisainfo:
Heiko Põdersalu
Programmijuht
6 274 174