KIKi töökorraldus seoses eriolukorraga

28. aprill 2020 | 15:11

Seoses eriolukorraga riigis anname ülevaate KIKi töökorraldusest. 

 • Seoses eriolukorraga ei võta me kuni 31. maini 2020 KIKi Tallinna kontoris vastu eraisikute ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitaristu rajamise taotlusi. Endiselt saab neid saata postiga ja e-postiga ning täita avaldusi elektrooniliselt E-toetuse keskkonnas. Vormid ja info leiab siit.  Juunist alates palume kontorisse tuleku soovist eelnevalt teada anda telefonil 6 274 171.
   
 • Kui meie toetuse saajatel tekib raskusi projektide rakendamisega ning osutub keeruliseks projekti tegevuste õigeaegne elluviimine ja tulemuste saavutamine, siis palume pöörduda oma projektikoordinaatori poole. Kontaktid leiab siit.
   
 • Keskkonnaprogrammi lihtsustatud keskkonnateadlikkuse projektide (koolide ja lasteaedade õppekäigud) tähtajad pikendasime KIKi poolt kõikidel korraga. Andsime sellest projektide kontaktisikutele otse teada.
   
 • Kuni 17. maini 2020 töötavad KIKi töötajad kodukontorites. Meiega saab kontakti emaili ja telefoni teel. Vajadusel saame teha kohtumisi virtuaalselt. 
   

 Hoolime ja püsime terved!