KIKi nõukogu kinnitas 2020. aasta majandusaasta aruande

28. aprill 2021 | 14:33

KIKi nõukogu kinnitas 27. aprillil KIKi 2020. aasta majandusaasta aruande, millega saavad nüüd kõik huvilised tutvuda. Aasta 2020 oli eriline ja meeldejääv. Keskkonna ja kliimaga seonduv on muutumas kogu maailmas järjest olulisemaks ning KIKil on oma selge roll keskkonnaseisundi hoidmises ja parandamises.

  • Olime aastaeesmärkide täitmisel edukad: maksime keskkonnaprojektide elluviimiseks välja 126,2 miljonit eurot.
  • Meile esitati 4024 taotlust (rekord), rahastasime 3274 ja lõppes 2879 projekti!
  • Oleme oluliste osapoolte jaoks tegus ja asjatundlik partner. Seda kinnitavad rahuloluküsitluste tulemused.
  • Koostasime tervikliku ülevaate kõigist Eestis keskkonnavaldkonda mõjutavatest riiklikest kavadest ja meetmetest, mille põhjal jätkame uudsete projektide ja investeerimisplaanide käivitamist.
  • Üha enam viime vajalikke projekte ka ise ellu. Väljapaistvaimaks on kindlasti endise Raadi lennuvälja vanarehvidest puhastamine
  • Toimus 26 infopäeva, seminari, konverentsi ja kaasamisseminari. Meediakajastusi saime 2387.
  • Kõik see ei tule iseenesest ning rõõm, et KIKi meeskond on suutnud koroonaviiruse levikust tulenevalt hästi kohaneda kodutööga.

Vaata täpsemalt, millega eelmisel aastal hakkama saime ja kuidas homse hoidmisesse panustasime. 
Aruande leiab siit.