KIK võtab poollooduslike alade investeeringutaotlusi vastu kuni augusti lõpuni

26. juuli 2018 | 10:16

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) peatab poollooduslike alade säilitamise toetamise avatud taotlusvooru ning projekte saab veel esitada kuni 31. augustini 2018. 

Taotlusvooru läbiviimise peatamise vajaduseks on hinnata praeguseks ajaks saavutatud ja veel vajaminevaid Natura 2000 liikide ja elupaikade säilitamiseks vajalike meetmete rakendamise vajadusi ja võimalusi. Võimalusel avatakse uus voor 2019. aastal. Taotlusvooru avamisest antakse teada üleriigilises meedias ja KIKi kodulehel.

Kuni augusti lõpuni toetatakse taotlusvoorust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist projekte, mis aitavad säilitada ja taastada poollooduslikke kooslusi. Muuhulgas toetatakse hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist ja rajamist ning alade hoolduseks vajalike töövahendite ja kariloomade soetamist. Täpsemalt leiab taotlusvooru kohta infot KIKi kodulehelt siit.

Tegemist on III taotlusvooruga struktuurivahendite rahastamisperioodist 2014-2020. Taotluste vastuvõtt algas 19. jaanuaril 2018. Seisuga 25. juuli 2018 on KIKile esitatud 9 taotlust, millest 6 projekti on saanud rahastuse ning ühel juhul on taotlemine katkestatud. Ülejäänud taotluste hindamine käib. Rahastatud projektid leiab KIKi kodulehelt siit. 

Toetusmeetme "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine“ töötas välja Keskkonnaministeerium.