KIK toetas keskkonnaprojekte ligi 134 miljoni krooni ulatuses

31. oktoober 2006 | 00:00

KIKi nõukogu otsustas 27.10.2006 koosolekul keskkonnaprogrammi III vooru taotluste rahastamise. Kokku toetati 285 projektitaotlust summas 133 561 603 krooni. Sel korral läksid suuremad toetussummad veekaitse (72 982 191 krooni) programmile, kus suurim rahaeraldus oli Kose Vallavalitsuse projektile „Ravila aleviku ühisveevarustus ja –kanalisatsioon” summas 9 822 600 miljonit krooni, Tartu Vallavalitsuse projektile „Kõrveküla veevarustus ja kanalisatsioon” summas 7 392 239 miljonit krooni ja Imavere Vallavalitsuse projektile „Imavere asula uue reoveepuhastuskompleksi ehitamine” summas 6 210 140 miljonit krooni.

Jäätmekäitluse (12 958 671 krooni) programmi suurim rahaeraldus oli Pärnu Haigla SA projektile „Pärnu nakkusohtlike jäätmete kahjustamiskeskuse loomine” summas 3 591 000 miljonit krooni.
Metsanduse programmi suurim rahaeraldus oli Riigimetsa Majandamise Keskuse projektile „Elektroonse tulevalvesüsteemi rajamine” summas 4 667 210 miljonit krooni

Rahastatud projektide nimekiri on üleval KIKi koduleheküljel

KIKi keskkonnaprogrammist toetatakse veekaitse, jäätmemajanduse, keskkonnakorralduse, looduskaitse, metsanduse, kalavarude, keskkonnateadlikkuse valdkondade projekte.

Lisaks keskkonnaprogrammi projektide rahastamisele otsustas KIK nõukogu täiendavalt rahastada ka ühtekuuluvusfondi “Kohtla-Järve piirkonna reoveekäitlussüsteem” projekti 7 498 633 krooni ulatuses. Täiendavat raha kasutatakse seadmete ostuks.

Kokku jagab nõukogu toetusi kolm korda aastas. 2007 aasta I vooru taotluste esitamise tähtaeg on 15. november 2006.

Kõikide programmide 2007 aasta I vooru maakondlikud projektitaotlused tuleb taotlejal esitada KIKi maakondlikesse esindustesse. Informatsiooni esinduste kohta leiab KIKi koduleheküljelt. Üleriiklikud projektitaotlused tuleb esitada KIKi Tallinna kontorisse, Rävala 8.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja ning keskkonnaprojektide arendaja, mis alustas tegevust 2000. aasta mais. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja ühtekuuluvusfondi (ÜF) keskkonnaprojektide rakendusagentuuri ülesandeid ning korraldab Eesti riigi poolt välispankadelt võetud keskkonnalaenude edasilaenamist.

Lisainfo:
Heiko Põdersalu
Programmijuht
6 274 174