KIK toetab 46 soojamajanduse projekti enam kui 10 miljoni euroga

29. juuni 2018 | 11:57

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab 46 soojusenergia projekti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 10 421 282 euroga. Projektid vähendavad õhusaastet ja muudavad kütmise efektiivsemaks. 

KIKi projektikoordinaator Jaanika Lilienberg rõõmustab aktiivsete taotlejate üle, kuna  taotlusvooru tähtajaks laekus KIKi 48 taotlust, millest rahastusotsuse sai 46. „Projektide tulemusel toodetakse 37 597 MWh taastuvenergiat aastas ning torustike renoveerimise tulemusel suurendatakse 14 536 MWh/a ulatuses soojustorustike energiatõhusust. Summaarselt väheneb õhku paisatava fossiilse CO2 kogus 11 762 tonni aastas,” selgitab Lilienberg projektide kasulikkust keskkonnale.

Soojuse tootmise seadme renoveerimiseks anti toetust 11 projektile summas 3 144 941 eurot. Soojustorustiku renoveerimiseks said toetust 34 projekti summas 7 026 341 eurot. Uut kaugküttesüsteemi soovib rajada üks taotleja ja seda projekti toetati 250 000 euroga.

Projektide jagunemine maakonniti:

Kõik rahastatud projektid leiab KIKi kodulehelt siit.

Toetust said taotleda soojusettevõtjad, kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluvad äriühingud.

Endiselt on KIKis avatud taotlusvoor soojamajanduse arengukavade koostamiseks. Taotlema on oodatud kõik kohalikud omavalitsused, kes soovivad arendada oma territooriumil olevaid uusi soojusvõrgupiirkondi. Viimati kasutas seda võimalust Kastre Vallavalitsus, kes soojusmajanduse arengukava tulemusena loob KIKi investeeringutoetuste abil Melliste asulasse täiesti uue kaugküttel põhineva soojusvarustuse süsteemi.

Samuti võtab KIK vastu taotlusi lokaalküttele üleminekuks. Toetust saavad taotleda korteriühistud hoone kaugküttest lahti ühendamiseks, lokaalse küttelahenduse ehituseks ning kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade, sealhulgas torustike lammutamiseks. Soojusettevõtjad saavad taotleda toetust samadele tegevustele, kuid tingimusel, et jätkavad hoone soojusega varustamist lokaalse lahendusega. Taotlusi võetakse mõlemas voorus vastu kuni meetme eelarve täitumiseni. Täpsema info leiab KIKi kodulehelt siit.

Projekte toetatakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” eesmärkide elluviimiseks. Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.