KIK toetab 30 raudteepeatuste ühendamise projekti ligi 13 miljoni euroga

16. detsember 2015 | 15:05

Kokku suunab KIK rongipeatuste ühendamisse teiste transpordiliikidega 12,7 miljonit eurot, millele lisandub valdade omaosalus. KIK eraldatud toetus tuleb Euroopa Ühtekuuluvusfondist.

Rahastuse saavad projektid üle kogu Eesti. Täpne projektide nimistu SIIN. Valdav osa projektidest viiakse ellu juba 2016. aastal. Kõik projektid peavad olema valmis aga hiljemalt 2023. aastaks.

Toetus on mõeldud raudteepeatuse lähedal asuvate kergliiklus- ja juurdepääsuteede, auto- ja jalgrattaparklate ning bussipeatuste ehitamiseks või remontimiseks. Samuti reisijate teenindamiseks ettenähtud raudteepeatuse hoone rekonstrueerimiseks ning peatustesse reaalajas liiklusgraafikuid kuvavate infotahvlite paigaldamiseks.

Maksimaalne toetussumma on 85% projekti maksumusest ja vähemalt 15% projekti maksumusest tuleb kanda kohalikul omavalitsusel endal. Toetust said taotleda kohalikud omavalitsused, mida läbib raudtee.

KIKile laekus raudteepeatuste ühendamiseks teiste kohalike transpordiliikidega 44 toetustaotlust kogusummas ligi 19 miljonit eurot.

KIK hoiab  tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Rahastame keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakume võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIK viieteistkümne aastaga toetatud enam kui 18 tuhandet projekti.