KIK toetab 20 kohaliku omavalitsuse tänavavalgustuse uuendamist

23. märts 2020 | 09:35

KIK toetab tänavavalgustuse uuendamise taotlusvoorust 20 kohaliku omavalitsuse projekti kokku 12 838 079 euroga, millele omafinantseeringuna lisandub 5 837 060 eurot.

„Projektide tulemusena uuendatakse üle terve Eesti 10 813 valguspunkti ning hoitakse aastas elektrienergiat kokku 3,3 GWh, mis teeb tänaste hindade kohaselt rahaliseks kokkuhoiuks 18 miljonit eurot aastas,“ selgitab projektide kasulikkust KIKi toetuste ja teenuste osakonna juht Antti Tooming. „Kuid vähemtähtis ei ole ka tänavate parem valgustatus ja turvatunde loomine,“ lisab ta.

Kõige enam toetusi saanud kohalikke omavalitsusi on Harjumaalt (5) ja Ida-Virumaalt (4). Kaks projekti viiakse ellu Lääne-Viru-, Rapla-, Tartu- ja Võrumaal. Valga-, Järva- ja Hiiumaal sai rahastuse üks kohalik omavalitsus. Näiteks saavad uue tänavavalgustuse Toila, Voka, Aespa, Kohila ja Vilivere elanikud. Samuti uuendatakse see Elva linnas ning Rõuge, Jõhvi ja Järva vallas. Kõik toetust saanud projektid leiab selle uudise lõpust ja KIKi kodulehelt koos I ja II voorust saanud projektidega. Eelnevalt on KIKist toetust saanud 54 tänavavalgustuse uuendamise projekti kogusummas 29,8 miljonit eurot. 

Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 energiatõhususe meetmest „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” ning selle töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Toetusraha tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Toetust saanud kohalikud omavalitsused

PS! Kui KIKist toetust saanud klientidel tekib raskusi seoses eriolukorraga projekti tegevuste õigeaegse elluviimise ja tulemuste saavutamisega, siis pöörduge kindlasti KIKi projektikoordinaatorite poole, et leida parim lahendus. Eriolukorra ajal töötavad KIKi töötajad kodukontorites. Meiega saab kontakti e-posti ja telefoni teel. Vajadusel saame teha kohtumisi virtuaalselt.