KIK tähistab 7. aastapäeva Ida-Virumaale keskendunud seminariga

09. mai 2007 | 00:00

Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja Kalev Auna sõnul on KIKi vahendusel meie looduse kaitsmiseks ja taastamiseks tehtavad investeeringud aasta-aastalt suurenenud.

“Möödunud aastal ületas KIKi eelarve esmakordselt miljardi krooni piiri. See on märk nii riigi jõukuse kasvust kui paremini korraldatud seadusandlusest. Ühtlasi näitab antud piirjoone ületamine KIKi kasvanud võimekust efektiivselt jaotada Eesti riigi eelarvest ning Euroopa Liidu fondidest saadavaid summasid,” märkis Aun.

Tänase seminari eel toimub Kotinuka ja Uikala prügilate ühiskülastus. Seminaripäeva lõpus antakse üle Aasta Sipelga tiitel KIKi parimale koostööpartnerile.

Seminaril esinevad ettekannetega lisaks KIKi töötajatele keskkonnaministeeriumi asekantsler Allan Gromov, rahandusministeeriumi riigieelarve oakonnajuhataja Ivar Sikk, Jõhvi valla abivallavanem Priit Kesler ning INTOSAI keskkonnaauditi töörühma sekretariaadi juhataja Olavi Tammemäe. Loodusfotograaf Enn Käiss aga presenteerib väärtuslikke leide Ida-Virumaa loodusest.

KIKi Ida-Virumaa esinduse projektispetsialisti Bruno Uustali sõnul tuleb Ida-Virumaal paraku tänagi veel tegelda paljuski nõukogude asjast pärinevate probleemide lahendamisega.

“N.Liidu sõjatööstuse jäätmete likvideerimine on riikliku tähtsusega. Näiteks Sillamäe radioaktiivsete jäätmete matmispaik peab saama keskkonnaohutuse garantii sajanditeks,” märkis Uustal.

2000. aasta mais tegevust alustanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täites Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja Ühtekuuluvusfondi (ÜF) keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid. Ühtlasi korraldab KIK Eesti riigi poolt välispankadelt võetud keskkonnalaenude edasilaenamist.

Lisainfo:
Silja Luup
Kommunikatsioonispetsialist
627 4127