KIK suunas keskkonnaprojektidesse ligi 288 miljonit krooni

01. märts 2007 | 00:00

Tänavusest I taotlusvoorust läksid suuremad toetussummad veekaitse (83,5 miljonit krooni) programmile. Üks suuremaid rahaeraldusi oli Juuru Vallavalitsuse projektile „Juuru aleviku kanalisatsiooni rekonstrueerimine” summas 10,4 miljonit krooni. Jäätmekäitluse (77,9 miljonit krooni) programmi suurim rahaeraldus oli AS Ökosil projektile „Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla keskkonnakaitseline saneerimine” summas 32,2 miljonit krooni. Looduskaitse programmi suurim rahaeraldus oli Riiklik Looduskaitsekeskus Põlva-Valga-Võru regiooni projektile „Piusa "Muuseumikoobastiku" kaeveõõnte suudmete heakorrastamistööd ja külastuskeskuse väljaehitamine” summas 3,7 miljonit krooni.

KIKi keskkonnaprogrammist toetatakse veekaitse, jäätmemajanduse, keskkonnakorralduse, looduskaitse, metsanduse, kalavarude, keskkonnateadlikkuse valdkondade projekte.

Kokku jagab nõukogu toetusi kolm korda aastas. 2007. aasta järgmise, II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 15. märts 2007. KIK palub taotlejatel erilist tähelepanu pöörata täiendatud finantseerimise korrale ja abikõlbulike kulude nimekirjale, mis kinnitati 28.02.2007 nõukogu koosolekul. Uus finantseerimise kord lisatakse KIKi koduleheküljele esimesel võimalusel. Lisaks on muutmisel keskkonnaministri määrus nr 13 (kinnitatud 17.02.06).

Kõikide programmide II vooru maakondlikud projektitaotlused tuleb taotlejal esitada KIKi maakondlikesse esindustesse. Informatsiooni esinduste kohta leiab KIKi koduleheküljelt. Üleriiklikud projektitaotlused tuleb esitada KIKi Tallinna kontorisse, Rävala 8.

2000. aasta mais tegevust alustanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täites Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja Ühtekuuluvusfondi (ÜF) keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid. Ühtlasi korraldab KIK Eesti riigi poolt välispankadelt võetud keskkonnalaenude edasilaenamist.

Lisainfo:
Heiko Põdersalu
Programmijuht
6 274 174