KIK pakub investeeringutoetust tuuleenergeetika arendamiseks

29. oktoober 2010 | 10:06

"Kogu maailm ja Eesti seal hulgas liigub järjest enam taastuvenergeetika kasutamise suunas ning viimasele viitab ka Euroopa Liidu energiapoliitika, millega soovitakse aastaks 2020 jõuda 20%-lise taastuvenergia osakaaluni " sõnas KIKi juhatuse liige Andrus Kimber. "Seetõttu on väga hea, et kvoodi ostja eelistas toetusvaldkonnana näha just tuuleenergeetikat, mis aitab Eestil taastuvenergia osakaalu tõsta ning valdkonda edasi arendada."

Alanud taotlusvoorus toetatakse alginvesteeringuid tootmisseadmetesse, mis kasutavad tuult energiaallikana ning mis vastavad elektrituruseaduse ja võrgueeskirja nõuetele. Toetust saavad taotleda elektrituruseaduse mõistes tuulest elektrit tootvad ettevõtted. Taotluste hindamisel arvestatakse rajatava tootmisvõimsuse suurust, projekti valmidust ning taotleja varasemat kogemust sarnaste projektide arendamisel. Taotlejatel tasub meeles pidada, et vastavalt elektrituruseadusele antud investeeringutoetuste raames rajatud elektritootmisüksused taastuvenergia dotatsiooni ei saa.

Toetusvõimaluste ja taotlemiseks vajalike tegevuste tutvustamiseks toimub novembris teabepäev, kuhu on oodatud kõik taotlemisest huvitatud. Teabepäev toimub 25. novembril algusega kell 11 KIKis (Narva mnt 7A, Tallinn), teabepäeval osalemiseks on vajalik eelregistreerumine e-postil siim.umbleja@kik.ee.

Meetme tingimustele vastav ja vormikohane taotlus tuleb esitada 11. jaanuariks 2011 SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse aadressil Narva mnt 7a (VI korrus), 15172 Tallinn või saata e-postile info@kik.ee. Elektrooniliselt saadetud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

2000. aasta mais tegevust alustanud Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid ning rakendab rohelist investeerimisskeemi (CO2 kvoodi müük ja toetuste vahendamine). Ühtlasi on KIKist võimalik keskkonnaprojektide arendamiseks laenu taotleda.

Lisainformatsioon:

Jaanika Lilienberg
Projetikoordinaator
627 4124