KIK otsib MFA hindamiseks eksperti

17. september 2010 | 13:57

Eksperdi tööülesandeks on:

  • KIKile Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks esitatud taotluste MFA-le eksperthinnangu andmine vastavalt meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" määruse tingimustele ja määruse lisa 2 osa II kehtestatud metoodikale kuni nelja kuu jooksul taotluste esitamisest 25. oktoobril 2010;
  • Ekspert on üks hindamiskomisjoni liikmetest, kelle suhtes rakenduvad kõik hindamiskomisjoni liikme õigused, kohustused ja vastutus;
  • Hinnatavaid taotlusi on eksperdi kohta kokku ca 10-15.

Eksperdilt nõutakse:

  • erialast kõrgharidust (majandus, finants, pangandus);
  • meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" tingimused, keskkonnaministri määrus nr 34 ja selle lisade (kehtiv redaktsioon 8.07.2010 nr 27) tundmist;
  • sõltumatust ja erapooletust taotlusvooru laekuvate taotluste hindamisel.

Eksperdi värbamise ja tasustamise põhimõtted:

  • eksperdiga sõlmitakse asjakohane leping ning töö tasustatakse reaalselt teostatud töötundide eest.

Pakkumise juures palume täpsustada tunnihind (juriidilise isiku puhul käibemaksuta ning eraisiku puhul neto summas). Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23. september. Palume pakkumised esitada allpool toodud e-posti aadressile.
Lisainfo: Tiiu Noormaa (tiiu.noormaa@kik.ee, 627 412)