KIK ootab pool-looduslike koosluste taastamise projekte

15. veebruar 2021 | 15:25

KIK-il on avatud taotlusvoor kaitsealuste liikide ja elupaikade taastamiseks ja säilitamiseks. Avatud voorust on võimalik toetust saada pool-looduslike koosluste taastamiseks kindlatel elupaigatüüpidel. Ootame taotlusvooru projekte, mis loovad Eesti oludele sobiva liigirikka pärandmaastiku ja aitavad kaasa pärandkoosluste säilitamisele. Oluline on soodustada ja väärtustada kaitsealuste taimede kasvukohtade teket. 

Toetust saab taotleda alade taastamiseks

 • puis-, nõmme-, lammi- ja/või soostunud niitudel,
 • loopealsetel,
 • lubjavaestel ja/või -rikastel aruniitudel,
 • liigikaitseliselt olulistel rannaaladel.

Pool-looduslikud kooslused on leitavad Maa-ameti kaardirakenduselt. Vaata SIIA.

KIK annab taastamiseks toetust ühikhinna alusel. See tähendab, et projekti elluviimisel ei ole vaja esitada hinnapakkumisi ja tõendada kulude tekkimist. Näiteks toetame loopealsetel töid 1936,98 euroga hektari kohta ja taastatav ala peab olema vähemalt ühe hektari suurune.

Toetus on mõeldud esmaseks ja terviklikuks taastamiseks kogu taastamisprotsessi ulatuses ning see võib toimuda kahel järjestikusel aastal. Alade hoolduskõlblikuks muutmisel võib esimesel aastal teha puittaimestiku raie, kändude ja/või mätaste freesimise ning järgmisel aastal võsude purustamise. Aladele peab järgnema vähemalt 5-aastane hoolduskohustus niitmise või karjatamise teel.

Projektiala ei tohi olla varasemalt saanud taastamiseks toetust struktuurivahenditest, LIFEist ega KIKi keskkonnaprogrammist. Samuti ei tohi projektiala olla saanud loodushoiutoetust, PRIA makstavat pool-looduslike koosluste hooldustoetust ega toetust muudest allikatest.

Toetust saavad taotleda

 • looduskaitsega tegelevad mittetulundusühingud,
 • sihtasutused,
 • äriühingud,
 • kohalikud omavalitsused,
 • omavalitsusliidud,
 • FIE-d,
 • eraisikud (eraisikutele antavast toetusest peetakse kinni tulumaks).

Toetusvooru eelarve on 270 000 eurot. Toetuse minimaalne summa projekti kohta on 4 000 eurot ja toetuse maksimaalne määr on 85% abikõlblikest kuludest. Projekti omafinantseeringu katteks saab toetust küsida keskkonnaprogrammist (va eraisikud). Taotlus tuleb esitada koos Keskkonnaameti kooskõlastusega. Keskkonnaameti maahoolduse spetsialistide kontaktandmed leiab SIIT.

Taotlemine toimub E-toetuste keskkonna kaudu ja taotlusi menetleme laekumise järjekorras. Voor on avatud eelarve täitumiseni. Täpsem info tingimuste kohta leiab KIKi kodulehel või projektikoordinaatorilt Ulvi Tuisult (ulvi.tuisk [at] kik.ee , tel 627 4180).

Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium ja toetusraha tuleb Euroopa Ühtekuuluvusfondi vahenditest.