KIK nõukogu kinnitas keskkonnaprogrammi rahaeraldused

06. märts 2006 | 00:00

Järgmine taotluste esitamise tähtaeg on 15. märts. Maakondades teostatavate keskkonnaprojektide taotlused tuleb esitada KIK maakondlikesse esindustesse, üleriiklike projektide taotlused jätkuvalt KIK Tallinna büroosse.

KIK nõukogu otsustas toetada keskkonnaprogrammi I taotlusvoorus 612 projekti kogumahus 216 693 918 krooni. Projektide lõikes jaotusid rahaeraldused järgmiselt:

* Keskkonnateadlikkus: 276 projekti, 17 343 467 krooni
* Looduskaitse: 108 projekti, 32 563 274 krooni
* Metsandus: 69 projekti, 26 024 171 krooni
* Kalandus: 22 projekti, 25 897 848 krooni
* Veekaitse: 69 projekti, 46 463 298 krooni
* Jäätmekäitlus: 33 projekti, 45 629 142 krooni
* Keskkonnakorraldus: 35 projekti, 22 772 718 krooni

Veekaitse programmi suurim investeering summas 4 657 068 krooni läheb projektile Mustvee veepuhastus, ühisvesi ja –kanalisatsioon.

Jäätmekäitluse programmi suurim rahaeraldus oli projektile Põltsamaa piirkondliku jäätmejaama rajamine ( III etapp) summas 7 000 000 krooni.

Looduskaitse programmi suurimaid eraldusi läks projektile Parkla ehitamine Panga maastikukaitsealale summas 2 993 747 krooni, samuti projektile Üleriigiline karuputke võõrliikide tõrje aastal 2006 summas 3 367 033 krooni.

Keskkonnakorralduse programmi raames eraldati suurim summa mahus 8 745 570 krooni projektile “Riiklik vedelkütuste kvaliteedi ja koguste seireprogrammi täitmine”

Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitati 2006. aasta keskkonnaprogrammi esimesse taotlustevooru keskkonnaprojektide rahastamiseks kokku 915 taotlust, mille maht oli enam kui 436 miljonit krooni.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja ning keskkonnaprojektide arendaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu eelstruktuurfondi ISPA ning Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja ühtekuuluvusfondi (ÜF) keskkonnaprojektide rakendusagentuuri ülesandeid ning korraldab Eesti riigi poolt välispankadelt võetud keskkonnalaenude edasilaenamist.

Lisainfo:
Heiko Põdersalu
Programmijuht
627 4174