KIK lõpetab veemajandustaristu arendamise taotlusvooru

09. märts 2020 | 10:34

KIK peatab taotluste vastuvõtu seoses eelarve täitumisega struktuuritoetuse perioodi 2014-2020 meetme „Veemajandustaristu arendamine” tegevuse „Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel“ avatud taotlusvoorus „Veemajandustaristu arendamine”.

Taotlusvoor suletakse 16. märtsil 2020.

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise taotlusvoor on avatud kuni vooru eelarve täitumiseni.

Täiendav info: KIKi projektikoordinaator Tõnn Tuvikene (tonn.tuvikene [at] kik.ee, 6 274 155). 

Toetust jagame Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.