KIK avab taas taotlusvooru ettevõtete ressursitõhususe investeeringuteks

15. august 2018 | 09:45

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab täna, 15. augustil ettevõtete ressursitõhususe investeeringute toetamise II taotlusvooru. Toetuste eesmärk on suurendada Eesti mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtete ressursitootlikkust innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtu kaudu. Toetust antakse investeeringuteks ressursitõhusatesse lahendustesse, sealhulgas parimasse võimalikku tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.

„Kui varasemalt oli ettevõtete sihtrühm kitsendatud viie alasektoriga, siis nüüd avanevas voorus saavad ressursitõhususe investeeringuteks toetust taotleda kõik äriühingud, kelle põhitegevusvaldkond liigitub mäe- ja töötleva tööstuse alla,“ tutvustab muudatusi KIKi juhataja Veiko Kaufmann.  

„Mõne nädala pärast avab KIK eraldi toetusprogrammi ka väikesemahuliste investeeringute toetamiseks,“ sõnab KIKi uute teenuste juht Siim Umbleja, jätkates, et sinna on taotlema oodatud just väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. „Kindlasti teavitame sellest voorust veel eraldi, kuid kutsume ettevõtteid juba praegu üles oma investeeringuid planeerima.“

Mõlemas voorus on analoogselt varasemaga taotlemise eelduseks ettevõttes läbiviidud laiapõhjaline ressursikasutuse audit, mille toetamiseks avati KIKis toetusprogramm 2016. aasta sügisel. Seda võimalust on tänaseks kasutanud juba 67 ettevõtet. Analüüsi käigus tuvastatakse ettevõttes ressursisäästu võimalusi ning hinnatakse nende tegemise tasuvust.

Täna, 15. augustil avanevas voorus on investeeringutoetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta 50%, kuid tegelik toetusprotsent sõltub riigiabi regulatsioonidest. Maksimaalne toetuse summa ühe ettevõtja kohta on 2 miljonit eurot. 

Taotlusvooru saab taotlusi esitada jooksvalt ning voor on lahti kuni 30. juunini 2019 või kuni 35 miljoni eurose eelarve ammendumiseni. Vooru lõppemisest antakse teada KIKi kodulehel ja üleriigilises meedias. Taotluste esitamine toimub E-toetuste keskkonna kaudu. Rohkem infot taotlusvooru kohta leiab KIKi kodulehelt siit või Siim Umbleja (627 4197, siim.umbleja [at] kik.ee).

Toetusprogrammist räägitakse lähemalt täna, 15. augustil kell 10 Park Inn Hotelli seminariruumides toimuval infohommikul ja 17.-18. septembril Kultuurikatlas aset leidval ringmajanduse konverentsil „Kulud tuludeks“.

Ressursitõhususe investeeringuid kogueelarvega 108 miljonit toetatakse meetmest „Ettevõtete ressursitõhusus“, mille töötas välja Keskkonnaministeerium. Projekte rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahenditest.

Taustainfo

Tänaseks on investeeringutoetuse saanud 24 ettevõtet kogusummas 21 miljonit eurot ning kogu tööstusesse investeeritud summa ületab 75 miljonit eurot. Näiteks soetas AS Tootsi Turvas haamerpurusti tootmisjäägiks olnud turbakändude paremaks kasutuselevõtmiseks, AS Klaasimeister soetas kaasaegse klaasikarastusahju, et vähendada praaki ning parandada energiakasutust ja AS Kiviluks soetas uue purustusliini ning pesuliini, et säästa kütust ning võtta kasutusele kaevandamisel tekkivad väheväärtuslikud tootmisjäägid.