Keskkonnaprojektid saavad 44,2 miljonit krooni

04. august 2006 | 00:00

Kokku rahastatakse taotlusvooru tulemusel 22 keskkonnaprojekti kogusummas 44,2 miljonit krooni, millest 37,1 miljonit krooni kaetakse ERDFi vahenditega ning 7,1 miljonit krooni Eesti riigieelarvelist päritolu keskkonnatasudega.

Kõige enam saavad toetust taastuvenergeetika valdkonna projektid (4 projekti kogusummas 14,9 mln krooni). Jäätmekäitluse valdkonnas leiavad rahastamist 8 projekti kogusummas 11,7 mln krooni. Veekaitse ja -kasutuse valdkonnas rahastatakse 6 projekti, nende toetus on kokku 10,8 mln krooni. Kõige vähem leidsid toetust bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse valdkonna projektid (4 projekti kogusummas 6,8 mln krooni). Valdavalt on toetuse saajateks kohalikud omavalitsused. Toetust leidnud projektide nimekirjaga saab tutvuda SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kodulehel www.kik.ee rubriigi ERDF alajaotuses Projektid.

Uued taotlusvoorud ERDF-ist keskkonnasektoris abi saamiseks on planeeritud 2007. aastasse, mil käivitub EL-i struktuurivahendite eelarveperiood 2007-2013. Sellega seoses on kuni 21. augustini oodatud huvigruppide arvamused ja ettepanekud nimetatud perioodil abi kasutamist käsitlevate rakenduskavade eelnõude kohta. Rakenduskavadega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel www.fin.ee, kust leiab ka juhised, kuidas ja kellele oma ettepanekud esitada.

Lisainformatsioon:
Helen Sulg
ERDF allüksuse juht
6274 175