Keskkonnaprogrammi teise vooru tähtaeg on 24. august

13. juuli 2009 | 00:00

„Palume taotlejatel pöörata tähelepanu keskkonnaministri määruse muudatustele, mis sellest nädalast kehtima hakkavad ning samuti tutvuda keskkonnaprogrammi uuendatud finantseerimise korraga,“ sõnas KIKi juhatuse liige Kalev Aun. „Nii määruses kui finantseerimise korras on olulisi muudatusi, mida taotluse koostaja kindlasti järgima peaks,“ rõhutas ta.

Finantseerimise korra olulisemad muudatused tehti korra esimeses lisas ehk abikõlblike kulude juhendis. Nii on alates sellest voorust omaosalusest tehtavad kulutused abikõlblikud alates vooru välja kuulutamise kuupäevast ning projektijuhtimise kulutusi kaetakse kuni 10% ulatuses kogu projekti eelarve mahust. Samuti ei nõua KIK ehituslike projektide korral sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisel enam ekspertarvamuse esitamist. Keskkonnaministri määrus ja finantseerimise kord on toodud KIKi kodulehel.

Maakonnas teostavate projektide taotlused tuleb esitada KIKi maakondlikku esindusse, üleriigiliste projektide taotlused aga Tallinna kontorisse (Narva mnt 7A, Tallinn, 10117). Kui projekt viiakse läbi kahes või mitmes maakonnas, tuleb esitada taotlus taotleja asukohajärgsele KIKi maakondlikule esindusele.

Lisainformatsioon:
Kristiina Pennar
Kommunikatsioonijuht
627 4127