Keskkonnaprogrammi teine voor tõi 588 taotlust

27. august 2009 | 00:00

„Kuna sel aastal toimub tavapärase kolme vooru asemel vaid kaks, siis arvasime, et taotlusi tuleb sel korral tunduvalt enam,“ sõnas keskkonnaprogrammi üksuse juht Heiko Põdersalu. „Tõenäoliselt on aga paljud taotlejad küllaltki realistlikult hinnanud, et vooru eelarve ei saa väga suur olema ning seetõttu ei hakanud ka taotlust üldse esitama. Samuti on osa taotlusi kindlasti ka seetõttu esitamata jäetud, sest taotlejal ei leidu omaosaluseks vajalikke vahendeid,“ nentis ta.

Teise vooru eelarve kinnitatakse KIKi nõukogu poolt sügisel, kui on näha suvekuudel laekunud keskkonnatasude maht. Keskkonnaprogrammi selle aasta esimeses voorus rahastati 255 taotlust kogusummas 169 miljonit krooni, mis on viimaste aastate väikseim rahaeraldus – 2008. aasta esimeses voorus oli see summa pea kaks korda suurem.

KIK kontrollib taotluste vastavust KIKi nõukogu poolt kehtestatud finantseerimise korrale ja selle lisadele, seejärel edastatakse nõuetele vastavad taotlused sisuliseks hindamiseks Keskkonnaministeeriumile. Lõpliku otsuse taotlusvoorul osalenud projektide rahastamise kohta teeb KIKi nõukogu 2010. aasta alguses.

Keskkonnaprogrammi rahastatakse keskkonnatasude seaduse alusel riigieelarvesse laekunud summadest. Keskkonnaprogramm toetab projekte kaheksas valdkonnas: veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, keskkonnateadlikkus ja maakondlik programm. Kõik programmid jagunevad omakorda alamprogrammideks.

Lisainformatsioon:
Kristiina Pennar
Kommunikatsioonijuht
627 4127