Keskkonnaprogrammi taotlusvooru avame 14. veebruaril

13. jaanuar 2022 | 11:12

2022. aastal avame keskkonnaprogrammist kolm vooru.

  • Keskkonnaprogrammi põhivooru avame 14. veebruaril. Taotlusvoor on avatud üheksas valdkonnas alaprogrammide/valdkondade kindlatele tegevustele. Täpsemalt vaata infot KIKi kodulehelt siit (valige rahastusallika filtrist keskkonnaprogramm). Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2022. Uuendusena avaneb kaasrahastamise programm, mille eesmärk on toetada projekte, mis saavad põhirahastuse välisallikatest (näiteks LIFE). Infopäev toimub 22. veebruaril.
     
  • Aprillis saab esitada taotlusi lasteaedade ja põhikoolide õppekäikudeks.
     
  • Sügisel avame ringmajanduse programmist toetuse taotlemise võimaluse järgmistele tegevustele: keskkonnajuhtimissüsteemid, EL ökomärgised ja ohtlike jäätmete kogumisringid (va eterniidi kogumisringid). Samuti osale looduskaitse programmi tegevustest. Looduskaitse programmi tegevuste kohta anname jooksvalt teada KIKi kodulehel. 

Kogu programmi eelarve on 12,23 miljonit eurot ning valdkondlikku jagunemist saab vaadata siit:

Sellest aastast toimub keskkonnaprogrammis toetuse taotlemine E-toetuse keskkonnas, mitte enam KIKAS-es. 

Keskkonnaprogrammist saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused, korteriühistud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.