Keskkonnaprogrammi II vooru taotluste esitamise tähtaeg

14. veebruar 2006 | 00:00

 

Maakonnas teostatava projekti rahastamise taotlus (v.a keskkonnateadlikkus) tuleb esitada KIKi maakondlikule esindusele. Erandina tuleb jätkuvalt maakonnas läbi viidava keskkonnateadlikkuse programmi projekti rahastamise taotlus esitada KIKi maakondlikule koostööpartnerile. Kui projekt viiakse läbi kahes või mitmes maakonnas, tuleb esitada taotlus taotleja asukohajärgsele KIKi maakondlikule esindusele. Üleriiklike projektide rahastamise taotlused tuleb esitada jätkuvalt KIKi Tallinna kontorisse.