Keskkonnahariduse väikeprojektid said rahastuse

22. aprill 2010 | 12:28

Veebruari keskel lõppenud taotlusvooru laekus kokku 165 taotlust, järgmise vooru taotluste esitamise tähtajaks on 16. august. 

„Kuna maakondlikud keskkonnahariduse projektid on üldjuhul rahaliselt väiksemamahulised, on see programm rahaliselt KIKi üks väiksemaid, kuid samas projektirohkemaid,“ sõnas keskkonnaprogrammi üksuse juht Heiko Põdersalu. „Keskkonnateadlikkuse programmis ei nõua me alus-, põhi- ja keskharidust andvatelt haridusasutustelt ning huvikoolidelt omafinantseeringut, nii et see on koolidele hea võimalus peaaegu olematute kuludega lapsi loodusesse viia või läbi erinevate õppepäevade ja tegevuste keskkonnahoidu tutvustada.“

Kõige aktiivsemad taotlejad olid sel korral Harju-, Lääne- ja Viljandimaal, vähim projekte tuli ja sai rahastatud Saare- ja Hiiumaal. Maakondlike keskkonnateadlikkuse projektide võimalik maksimaalne toetusesumma on 70 000 Eesti krooni, kuid üldjuhul jäävad taotlused alla 50 000 krooni. Toetus on suunatud piirkonna arendamiseks ning nende projektide eristamine suuremast programmist aitab tagada seda, et väikesed projektid ei jääks suuremate varju ning seetõttu rahastusest ilma.

2000. aasta mais tegevust alustanud Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid. Ühtlasi on KIKist võimalik taotleda laenu keskkonnaprojektide arendamiseks.

Lisainformatsioon:
Kristiina Pennar
Kommunikatsioonijuht
627 4127