Katlamajade ja kaugküttevõrkude ümberehitamiseks laekus KIKi 50 taotlust

21. august 2009 | 00:00

KIK kontrollib kuu jooksul taotleja ja taotluse nõuetele vastavust ning annab puudujääkide korral taotlejale võimaluse oma taotlust parandada. Taotlusi hindab sõltumatutest ekspertidest koosnev komisjon, kes lähtub Keskkonnaministeeriumi poolt paika pandud hindamisreeglitest. Otsused taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta teeb KIK hiljemalt kolme kuu jooksul taotluse esitamise tähtpäevast ehk orienteeruvalt novembri keskpaigaks.

ERFi toetuste suunamine energiamajanduse arendamiseks toimub vastavalt Elukeskkonna arendamise rakenduskavale aastateks 2007-2013, mille raames toetatakse energeetikat rohkem kui miljardi krooni ulatuses. Järgnevate taotlusvoorude toimumise ajad ja mahud täpsustuvad.

Lisainformatsioon:
Kristiina Pennar
Kommunikatsioonijuht
627 4127