Jagatakse toetust jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutuse arendamiseks

02. september 2009 | 00:00

Taotlusvooru eelarve on vastavalt toetatavatele tegevustele jagatud kaheks. Nii on pool rahast ehk 100 miljonit eesti krooni plaanitud kohalike omavalitsuste poolt asutatud juriidilistele isikutele ümberlaadimisjaama või jäätmejaama rajamiseks. Teine pool aga Eestis registreeritud äriühingutele liigiti kogutud biojäätmete taaskasutamiseks ning vähese või olematu taaskasutusega jäätmete ringlussevõtu arendamiseks. Kindlasti tasub silmas pidada, et antud voorus ei anta toetust jäätmete masspõletamise ja jäätmekütuse tootmise arendamiseks ning kõik toetatavad tegevused peavad olema kooskõlas riigi jäätmekavas määratletud tegevustega.

Taotlemisest huvitatutele toimub 39. nädalal teabepäev, millele saab eelregistreeruda, saates osalussooviga kiri aadressile info@kik.ee. Täpsem info teabepäeva toimumisaja ja teemade kohta selgub lähinädalatel.

Meetme tingimustele vastav ja vormikohane taotlus tuleb esitada Keskkonnainvesteeringute Keskusele aadressil Narva mnt 7a (VI korrus), 15172 Tallinn või saata e-postile taotlus@kik.ee. Elektrooniliselt saadetud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Lisainformatsioon:
Kristiina Pennar
Kommunikatsioonijuht
627 4127