Jäätmete taaskasutamisel on rõhk biojäätmetel

10. november 2009 | 00:00

Pea pooled laekunud taotlustest keskenduvad biojäätmete töötlemisele ja taaskasutamisele, proovides mõnel juhul ära kasutada ka tekkivat energeetilist potentsiaali. Positiivse rahastusotsuse korral võivad lisaks biojäätmetele taaskasutatud saada ka plastijäätmed, vanapaber ja kasutatud rehvid. Kolmandik projektidest on seotud jäätmejaamade või jäätmekäitluskeskuste rajamisega, mis aitab tekkivaid jäätmeid käidelda vastavalt tänapäevastele nõuetele.

Pärast vormiliste nõuete kontrolli, mille käigus saavad taotlejad vajadusel võimaluse oma taotlust parandada, hinnatakse projekte ka sõltumatute erialaekspertide poolt. Rahastusotsuseid võib oodata orienteeruvalt veebruari alguseks.

Esimeses voorus antakse projektidele kokku 200 miljonit krooni Ühtekuuluvusfondi toetust, kuid kokku on aastani 2013 samalaadsete projektide rahastamiseks võimalus eraldada kuni 620 miljonit krooni.

Lisainformatsioon:
Kristiina Pennar
Kommunikatsioonijuht
627 4127