Jäätmete ringlussevõtu toetamise taotlusvooru laekus taotlusi 37,7 miljoni euro eest

06. juuni 2018 | 14:19

Taotlusvoorust toetati jäätmejaamade rajamist, laiendamist ja inventari soetamist. Samuti jäätmete korduskasutuseks ja ringlussevõtuks ettevalmistamist, liigiti kogutud jäätmete ringlussevõttu, korduskasutuskeskuste rajamist ja keskustesse inventari soetamist. Taotleda said kohalikud omavalitsused, selle asutused või kohalike omavalitsuste ühendused. Samuti eraõiguslik juriidilised isikud ning teatud tegevustele ka mittetulundusühingud. 

13 esitatud taotlust on seotud kohalike omavalitsuste jäätmejaamade rajamise ja laiendamisega ning inventari soetamisega kogusummas 1,58 miljonit eurot. Ülejäänud taotlused jagunevad teiste toetatavate tegevuste vahel - esitati 15 taotlust kogusummas 36,12 miljonit eurot.

KIK alustab taotluste hindamist ning toetuse saajad selguvad oktoobris.

Tegemist on struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 ettevõtete ressursitõhususe meetmega, mille töötas välja Keskkonnaministeerium.