III vooru taotluste esitamise tähtaeg

15. juuni 2007 | 00:00

KIKile esitatavad taotlused peavad vastama Keskkonnatasude seadusele, keskkonnaministri 17. veebruari 2006.a. määrusele nr 13, (muudetud määrusega 26. juuli 2006 nr 55) ning KIKi finantseerimise korrale.

Kõik maakonnas teostavate projektide rahastamise taotlused tuleb esitada KIKi maakondlikku esindusse nimetatud kuupäevaks. Kui projekt viiakse läbi kahes või mitmes maakonnas, tuleb esitada taotlus taotleja asukohajärgsele KIKi maakondlikule esindusele.

Üleriigiliste projektide rahastamisega seotud taotlused tuleb esitada KIKi Tallinna kontorisse samaks kuupäevaks.