Euroopa Liidu toel suletakse Kohtla-Järve ja Kiviõli tuhamäed

16. juuni 2009 | 00:00

Eesti riigi ja Euroopa Komisjoni vahelistel ühinemisläbirääkimistel lubas Eesti 2009. aastal lõpetada Ida-Virumaa tööstusjäätmete prügilatesse ladestamise ning hiljemalt 2013. aastaks prügilad korrastada. Sulgemisele minevad prügilad ei vasta Euroopa Liidu nõuetele ning kujutavad endas ohtu keskkonnale. Suur osa keskkonnakahjust on põhjustatud lisaks „värskest“ poolkoksist eralduvatele ainetele ka muude jäätmete (sh pigi) ladestamisest ning vee saastamisest õli ja fenoolidega.

Põlevkivitööstuse jäätmete ladustamine tööstusjäätmete prügilatesse algas Kohtla-Järvel 1938. aastal ning Kiviõlis 1970ndate keskel. Rahvakeeli tuhamägedeks kutsutud prügilatesse ladestatud jäätmetest moodustab suurema osa poolkoks, millele on väiksemas mahus lisandunud muud põlevkivitöötlemise jäätmed. Kiviõlis on jäätmete hulgaks umbes 15 miljonit tonni, millest 13 miljonit moodustab poolkoks. Kohtla-Järve prügilas oli aga 2001. aasta andmetel 73 miljonit tonni poolkoksi, 10 miljonit tonni põlevkivituhka ning 100 000 tonni pigijäätmeid.

Vastavalt jäätmeseadusele peavad Eestis nõuetele mittevastavad prügilad olema suletud käesoleva aasta 16. juuliks ja korrastatud 2013. aasta 16. juuliks. “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” raames on jäätmekäitluse korrastamiseks kasutada 2,8 miljardit krooni. Lisaks poolkoksimägede ja tuhaväljade sulgemisele ja korrastamisele toetatakse ka nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemist ja korrastamist, keskkonnanõuetele vastavate tavajäätmeprügilate rajamist ning jäätmete taaskasutamise arendamist.

Lisainformatsioon:
Kristiina Pennar
Kommunikatsioonijuht
627 4127