Euroopa Liidu toel suletakse ja korrastatakse veel kuus prügilat

25. juuni 2009 | 00:00

Sulgemisjärgseteks korrastustöödeks said toetust Tuudinõmme, Rakke, Ussimäe, Aardlapalu, Viljandi ja Räpo prügila. Jäätmeseaduse kohaselt peavad kõik nõuetele mittevastavad prügilad olema ladestamiseks suletud käesoleva aasta 16. juuliks ning korrastatud 2013. aasta 16. juuliks. Eelmisesse prügilate sulgemise taotlusvooru 2008. aasta augustis laekus KIKi viis taotlust, millest otsustati rahuldada kolm: Pärnu Rääma prügila, Saaremaa Neemi prügila ja Hiiumaa Käina prügila.

Perioodil 2007-2013 on Ühtekuuluvusfondist jäätmekäitluse arendamise projektide rahastamiseks kavandatud 2,8 miljardit krooni, millest tavajäätmeprügilate sulgemiseks on kavandatud 630 miljonit krooni. Selle summa ulatuses toetatakse keskkonnateenistuste poolt sulgemisotsuse saanud prügilate sulgemistöid: jäätmete koondamist, tihendamist, ladestuskoha eripära arvestava nõlvuse andmist ning jäätmelademe katmist kas haljastusega või muul viisil.

Lisainformatsioon:
Kristiina Pennar
Kommunikatsioonijuht
627 4127