Euroopa Liidu toel suletakse Ahtme tuhaväli

22. september 2010 | 07:15

Toetust saab Ahtme soojuselektrijaama põlevkivituha ladestuspaiga sulgemise projekt mille maksumusest 50% kaetakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning ülejäänud osa tagab toetuse saaja ehk AS Kohtla-Järve Soojus. Ahtme soojuselektrijaama põlevkivituha ladestuspaiga sulgemise projekti eeldatav kogumaksumus on ligi 87 miljonit krooni.

Ahtme tuhaväli on olnud aastaid Ida-Virumaa suurimaks keskkonnamureks, kuid projekti tulemusena paraneb piirkonna põhja- ja pinnavee seisukord ning väheneb tolmu levik ümbrusesse. Kaugemas tulevikus katab tuhavälja taimestik ning ala on võimalik avada ka tavainimestele.

Meetme tingimustele vastav ja vormikohane taotlus tuleb AS-il Kohtla-Järve Soojus esitada hiljemalt 22. oktoobriks Keskkonnainvesteeringute Keskuse aadressil Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või saata e-postile info@kik.ee. Elektrooniliselt saadetud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud. Taotlusvorm ning juhis on avaldatud KIKi koduleheküljel http://www.kik.ee/et/taotlejale/euroopa-liidu-fondid/taotlemine.html.

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist on jäätmetega seotud investeeringuteks planeeritud 2,8 miljardit Eesti krooni, sellest rohkem kui miljard on planeeritud nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemiseks, jäätmete taaskasutuse arendamiseks ja uute taaskasutuse tehnoloogiate välja töötamiseks. Väikseimad investeeringud on suunatud jäätmekäitluskeskuste laiendamiseks või loomiseks ning suurimad põlevkivienergeetika jäätmetega seonduvateks tegevusteks.

2000. aasta mais tegevust alustanud Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid ning rakendab rohelist investeerimisskeemi (CO2 kvoodi müük ja toetuste vahendamine). Ühtlasi on KIKist võimalik keskkonnaprojektide arendamiseks laenu taotleda.

Lisainformatsioon:
Kristiina Pennar
Kommunikatsioonijuht
627 4127

Merike Üts
Projektikoordinaator
627 4117