Ettevõtete investeeringute taotlusvoor on avatud

30. jaanuar 2017 | 09:16

KIK hakkab alates tänasest võtma vastu taotlusi ettevõtetelt ressursitõhususe investeeringuteks.

Toetuse andmise eesmärk on suurendada ressursitootlikust ettevõtetes innovaatiliste tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu. Meetme raames toetatakse ettevõtete innovaatilisi energia- ja ressursitõhususe investeeringuid.

Taotleja viimase kolme majandusaasta keskmine müügitulu taotletavas põhitegevuses või kõrvaltegevuses peab olema vähemalt võrdne taotletava toetuse summaga ja taotlejal peab viimasel majandusaastal olema müügitulu projekti tegevuskohas.

Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50 protsenti. Ühe projekti taotluse toetuse minimaalne suurus on 100 000 eurot. Toetuse maksimaalne suurus on 2 miljonit eurot ettevõtja kohta kogu programmperioodi vältel.

Esitatav taotlus peab sisaldama detailse ressursiauditi aruannet, milles on kirjeldatud taotletav ressursisäästuprojekt.

Info taotlemise kohta SIIN.

Projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondi vahenditest ja toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium.