Esseekonkurss kutsub oma kodukoha ja keskkonna üle mõtisklema

04. veebruar 2010 | 00:00

„Oleme oma ligi kümne tegutsemisaasta jooksul aidanud teoks teha suurel arvul keskkonnaprojekte ning loodame, et lisaks keskkonnale, on neil olnud mõju ka inimestele ning nende mõtteviisile,“ sõnas KIKi juhatuse liige Kalev Aun. „Enamasti kiputakse igasuguseid võistlusi korraldama suurte linnade ja eriti Tallinna keskselt, meie otsustasime vaadata hoopis seda, mida mõtlevad oma kodust ja loodusest Kagu-Eesti lapsed.“

Nii ongi esseekonkursi keskseks teemaks KIKi toel Põlva-, Valga- ja Võrumaal teoks saanud projekt, mis on otseselt või kaudselt aidanud kaasa Eestimaa looduse tundmisele ja hoidmisele ning piirkonna arengule. Essee peab tutvustama ja analüüsima projekti mõju kohalikule elule ning mõtisklema teemal, mida võiks veel oma kodukohas keskkonna heaks teha.

Konkursil osalemiseks tuleb huvilisel leida endale juhendaja, mõelda välja täpsem teema ning asuda kirjutama. Essee soovitatavaks pikkuseks on 2-3 A4 ning esseede esitamise tähtaeg on 10.04.2010. Essee tuleb saata kas tavaposti või e-kirjaga oma maakonna esindusse ning töö kaaskirja tuleb märkida koostaja(te) ees- ja perekonnanimi, vanus, juhendaja nimi ja tema kontaktandmed ning juhendamise ulatus. Laekunud töid hinnatakse põhikooli ja gümnaasiumi osas eraldi ning võistlustöid hindavad korraldajate esindajad, kes ise konkursil osaleda ei tohi.

Lisainformatsiooni oma piirkonnas toimunud projektide kohta saab nii KIKi maakondlikest esindustest Põlva-, Valga- ja Võrumaal kui ka KIKi kodulehelt www.kik.ee.

Lisainformatsioon:
Kristiina Pennar
Kommunikatsioonijuht
627 4127