Esimene ettevõtete ressursitõhususe taotlusvooru väikeprojekt sai toetust

05. oktoober 2018 | 14:05

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) tegi esimese otsuse ettevõtete väikeprojektide ressursitõhususe investeeringute taotlusvoorus ning otsustas rahastada vaipade ja vaipkatete tootmisega tegeleva ettevõtte AS Mistra-Autex projekti 186 481 euroga.

AS Mistra Autex plaanib toetuse investeerida tootmisprotsessi soetades esktruuderi plastgraanulite sulatamiseks, millest tekkinud sulamass kantakse kihtidena rullvaipadele. Projekti tulemusena väheneb sulatatud graanulite tootmise elektrienergia mahukus ja seeläbi paraneb ressursikasutus 2,1%. Samuti suureneb sulatatud graanulite tootmismaht 2 korda, mille tõttu on ka toodete kvaliteet veelgi ühtlasem. Kogu projekti maksumus on 459 500 eurot.

„Rõõm, et nii kiiresti pärast taotlusvooru avamist saime juba teha esimese rahastusotsuse,“ sõnab KIKi juhataja Veiko Kaufmann. „Kuna taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot, siis ootame teisigi väikeseid ja keskmisi ettevõtteid toetust taotlema ning oma ressursitõhusust parandama. Aga miks ka mitte suuri ettevõtteid, kellel on väikesed projektid.“

Ettevõtete väikeprojektide ressursitõhususe investeeringute taotlusvoorus saab toetust küsida kõikvõimalikeks ressursitõhusateks lahendusteks, sealhulgas parimasse võimalikku tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse. Taotlusvoor on suunatud eelkõige väikestele ja keskmistele ettevõtetele nende projektide kiireks elluviimiseks. Taotlusvooru saabunud vähese tähtsusega abi projekte hinnatakse 20 päeva, riigiabi korral on menetlustähtaeg 40 päeva. Ettevõtte põhitegevusvaldkond peab liigituma mäe- ja töötleva tööstuse alla. Projektid tuleb ellu viia ühe aasta jooksul.

Investeeringutoetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on 50%, kuid tegelik toetusprotsent sõltub riigiabi reeglitest. Maksimaalne toetuse summa ühe taotluse kohta on 200 000 eurot. Investeeringuprojekti läbiviimise eelduseks ettevõttes on tehtud ressursikasutuse analüüs (ressursiaudit).

Taotlusvooru saab taotlusi esitada kuni 30. juunini 2019 või kuni eelarve ammendumiseni. Taotluste esitamine toimub E-toetuse keskkonna kaudu. Rohkem infot taotlusvooru kohta KIKi kodulehelt siit või KIKi projektikoordinaator Aire Arike-Trutin (aire.arike [at] kik.ee, 6 274 186).

Ettevõtluse ressursikasutuse parandamiseks loodud ressursitõhususe programmi raames on KIKis paralleelselt väikeprojektide taotlusvooruga avatud ka ressursiauditite ning ressursitõhususe suurprojektide taotlusvoor.

Ressursitõhususe investeeringuid kogueelarvega 108 miljonit toetatakse meetmest „Ettevõtete ressursitõhusus“, mille töötas välja Keskkonnaministeerium. Projekte rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahenditest.