Eraisikute taotluste vastuvõtt vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks on lõppenud

21. aprill 2021 | 13:10

Seoses eelarve täitumisega lõppes 20. aprillil 2021 eraisikute taotluste vastuvõtt vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks. Toetuse abil on tänaseks kvaliteetse veevarustuse saanud 9300 inimest ja nõuetekohase reoveesüsteemi ca 13 000 inimest. Taotlusvooru eelarve oli 15,3 miljonit eurot.

Toetust andsime struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine” ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.