Energiapäev

20. oktoober 2010 | 11:57

14. oktoobril 2010 toimus Olümpia hotelli konverentsikeskuses Energiapäev, kus Ministeeriumite ja KIKi esinejad tutvustasid Eesti energiapoliitikat, CO2 müügitemaatikat ning avanevaid toetusmeetmeid. Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon ning Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing tutvustasid oma tegevusala tulevikuperspektiive. Päeva teise poole sisustasid meie partnerid Austriast ja Hispaaniast, kes tutvustasid nende poolt pakutavaid tooteid ja tehnoloogilisi lahendusi, mis võiks tulevasele taotlejale huvi pakkuda.Ettekanded ja lisainformatsioon:

Galo Herrero Villanueva - Economic Ties Between Estonia and Spain

Pedro Huarte-Mendicoa - In Time for Compliance: GIS Role

Jaanika Lilienberg - Taastuvenergeetika toetusskeem
Tuuliki Kasonen-Lins - Tuuleenergia Eestis täna ja hommeHispaania tuuleenergia ettevõtted:

Austria soojaenergia ettevõtted