Eestis hoogustub plastjäätmete taaskasutamine

19. oktoober 2010 | 10:46

Eestis kogutakse aastas plastjäätmeid umbes 20 000 tonni ning olenevalt nende määrdumisastmest suunatakse need kas ladestamisele, jäätmekütusena põletusse või taaskasutuse kaudu tagasi ringlusesse. Kuna üldjuhul viiakse plastjäätmed toormena taaskasutamiseks Eestist välja, sõltub plasti taaskasutus väga suurel määral välisturgudest ja sealsest hinnast ning samuti lisandub siia nii rahalise kui keskkonda mõjutava kuluna jäätmete transport. Euroopa Liit ning Eesti sealhulgas liigub pidevalt jäätmete võimalikult suure taaskasutamise suunas ning suuremaks eesmärgiks on jäätmete teket vähendada ning tekkivaid jäätmeid mitte ladestada vaid tootmisel ressursina kasutada.

Üheks äsja rahastuse saanud plastiku taaskasutusega tegelevaks projektiks on AS Bestor Grupi plaan hakata plastijäätmetest erinevaid katusekattematerjale ja -tarvikuid tootma. Selline tegevus võimaldaks aastas tagasi ringlusse võtta keskmiselt 2400 tonni plastijäätmeid. Kavandatava toetuse abil kavatseb AS Bestor Grupp ehitada plastitöötlustehase tootmishoone ja soetada plastijäätmete ümbertöötlemiseks ning ehitusmaterjalide tootmiseks vajalikud seadmed.

Plastjäätmete probleemiga tegeleb ka Nelitäht OÜ, kelle plaaniks on võtta kasutusele tehnoloogia, mis võimaldab määrdunud plastist toota tooret plastitööstusele. Projekti käigus parendatakse senist jäätmete sortimissüsteemi, mis võimaldab infrapunatehnoloogia abil kiiremini, kvaliteetsemalt ja suuremas hulgas välja sorteerida taaskasutuseks sobivaid plastpakendi jäätmeid. Samuti soetatakse pesu- kuivatus- ja pakendamisliin, mis võimaldab ringlusesse suunata ka määrdunuid pakendeid, mida hetkel põletusse saadetakse.

Kõik meetmest seni rahastuse saanud projektid on toodud KIKi kodulehel: http://www.kik.ee/et/kik/rahastusallikad/euroopa-liidu-fondid/2007-2013/jaeaetmete-taaskasutus.html

Praegu on avatud ka sama meetme kolmas taotlusvoor, mille eelarveks 140 miljonit Eesti krooni. Vooru eelarvest pool ehk 70 miljonit Eesti krooni on plaanitud kohalike omavalitsuste poolt asutatud juriidilistele isikutele jäätmekäitluskeskuse, ümberlaadimisjaama või jäätmejaama rajamiseks. Teine pool aga Eestis registreeritud äriühingutele liigiti kogutud biojäätmete taaskasutamise arendamiseks ning selliste jäätmete taaskasutamiseks, mille kohta on õigusaktides kehtestatud sihtarvud. Taotluste esitamise tähtaeg on 8. detsember 2010.

2000. aasta mais tegevust alustanud Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid ning rakendab rohelist investeerimisskeemi (CO2 kvoodi müük ja toetuste vahendamine). Ühtlasi on KIKist võimalik keskkonnaprojektide arendamiseks laenu taotleda.

Lisainformatsioon:
Merike Üts
Juhtivkoordinaator
627 4117