Eesti saab lähiajal neli elektri ja soojuse koostootmisjaama

23. november 2009 | 00:00

Kuna huvi taotlusvooru vastu oli niivõrd kõrge, et vooru eelarve ei kata kõiki vastavaks tunnistatud projekte, teeb KIK lisaks 21 rahastusotsusele ka kõrvaltingimusega taotluse rahuldamise otsused. See tähendab, et kõik vastavaks tunnistatud ja sisulise hindamise edukalt läbinud taotlused, mis 150 miljoni kroonise eelarve sisse ei mahtunud, saavad rahastatud niipea kui leitakse riigieelarvelised vahendid, mille abil taotlusvooru mahtu suurendada.

Kokku laekus KIKi 50 taotlust, millega sooviti ehitada katlamaju ümber taastuvatele kütteallikatele, rekonstrueerida kaugküttevõrke või rajada koostootmisjaamu. Rohkem kui kahekordselt ületati taotlusvooruks ette nähtud rahasumma, sest taotlustega küsitu küündis 391 miljoni Eesti kroonini, kuid vooru eelarveks on ette nähtud 150 miljonit krooni.

ERFi toetuste suunamine energiamajanduse arendamiseks toimub vastavalt Elukeskkonna arendamise rakenduskavale aastateks 2007-2013, mille raames toetatakse taastuvenergeetikat arendamist. Järgnevate taotlusvoorude toimumise ajad ja mahud täpsustuvad.

Lisainformatsioon:
Kristiina Pennar
Kommunikatsioonijuht
627 4127