CO2 kvoodi müügitulu investeeritakse taastuvenergia projektidesse

14. september 2010 | 08:19

Roheline investeerimisskeem on Kyoto protokolli kohaselt riigi lubatud heitkoguse ühikute kauplemisest saadavate vahendite suunamine keskkonnasäästlikesse projektidesse või programmidesse. Eesti heitkoguse müügiga tegeleb alates käesoleva aasta suvest KIK. See, millisesse valdkonda tulu suunatakse, otsustab kvoodi ostja ning müügitehingust saadud tulu tuleb üldjuhul investeerida 2012. aasta lõpuks.

Täna avatud taotlusvoorust on oodatud osa võtma nii äriühingud, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud kui ka sihtasutused, kes osutavad kaugkütteteenust või müüvad soojusenergiat kaugküttepiirkonda. Toetuse andmise eesmärgiks on taastuvate energiaallikate osakaalu kasv energiabilansis ning energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguse vähendamine. Nii toetatakse taastuvatel energiaallikatel põhinevate elektri ja soojuse koostootmisjaamade rajamist koos tootmisseadmete võrguühenduseks vajaliku infrastruktuuriga, katlamajade ümberehitust taastuvenergiaallikate kasutamiseks ning kaugküttevõrgu parendamist ja rekonstrueerimist (sh vajalike täiendavate ühenduste rajamist).

Taotlemis- ja rahastamistingimuste selgitamiseks toimub kaks infopäeva: 28. septembril Tartu Keskkonnaameti ruumides ning 30. septembril Tallinnas KIKi kontoris. Infopäevad on tasuta, kuid vajalik on end hiljemalt 24. septembriks registreerida aadressil jaanika.lilienberg@kik.ee. Lisaks toimub 14. oktoobril Tallinnas Olümpia hotelli konverentsikeskuses Energiapäev, kus tutvustatakse nii käesolevat kui lähiajal avanevaid KIKi CO2 meetmeid, räägitakse energia valdkonnast laiemalt ning välispartnerid Hispaaniast ja Austriast tutvustavad valdkonna uusimaid tehnoloogilisi lahendusi. Täpsem info Energiapäeva kohta: http://www.kik.ee/et/uudised/energiapaeev.html.

2000. aasta mais tegevust alustanud Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid ning rakendab rohelist investeerimisskeemi (CO2 kvoodi müük ja toetuste vahendamine). Ühtlasi on KIKist võimalik keskkonnaprojektide arendamiseks laenu taotleda.

Lisainformatsioon:
Kristiina Pennar
Kommunikatsioonijuht
627 4127

Jaanika Lilienberg
Projektikoordinaator
627 4124