Avati LIFE programmi taotlusvoor

18. aprill 2018 | 12:25

Keskkonnaministeerium avas LIFE programmi taotlusvooru keskkonna ja kliimaprojektide toetamiseks. Taotleda võivad kõik EL registreeritud juriidilised isikud: ülikoolid, MTÜd, ettevõtted ja riigiasutused. Oluline on, et projekt aitaks kaasa EL keskkonnadirektiivide täitmisele ja eesmärkide saavutamisele. Vooru infopäevad toimuvad 2. mail Tallinnas ja 3. mail Tartus.

Keskkonna- ja kliimaprojektide puhul toetatakse eelkõige innovaatilisi piloot- ja katseprojekte, mille eesmärgiks on katsetada või edasi arendada tehnoloogiad, tehnikaid ja meetodeid, mis aitavad kaasa keskkonnahoiule. Looduskaitseprojektide puhul toetatakse nii parimaid praktikaid kui ka uusi ja innovaatilisi meetodeid, mis aitavad parandada kaitsealuste ja ohustatud liikide kaitsestaatust või elupaiga seisundit. Samuti toetakse LIFE programmist projekte, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust keskkonnaprobleemidest ja ohtudest.

Järgmiseks kolmeks aastaks (2018-2020) on kinnitatud uus tööprogramm (LIFE Multiannual Work Programme for 2018-2020), mis sisaldab mitmeid olulisi muudatusi võrreldes varasemate aastatega. Sel aastal toimub taotlemine Keskkonna allprogrammis esmakordselt kahe-etapiliselt, mis lihtsustab taotlemist ja annab positiivse vastuse korral taotlejale kindlust idee sobilikkuse ja rahastamise võimalikkuse kohta. Esimeses etapis tuleb esitada kuni 10 lehekülje pikkune kontseptsioon ning hiljem, positiivse vastuse korral täistaotlus.

Lisainfo LIFE programmi kohta: http://life.envir.ee

Programmi tingimuste ja võimaluste tutvustamiseks korraldab Keskkonnaministeerium kaks infopäeva. Tallinna infopäeval tutvustab olulisemaid muudatusi Euroopa Komisjoni LIFE üksuse ekspert.

02. mail Tallinnas kell 10:00-15:00 Viru hotellis  
03. mail Tartus kell 11:00-16:00 Dorpat Hotell ja Konverentsikeskuses

Lisaks LIFE programmile tutvustatakse infopäeval programmi Horisont2020 keskkonnameetmeid. Infopäeval osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine (infopäevade ajakavad ja registreerimine: http://life.envir.ee/).

Taustainfo:

LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu Euroopa Liidus üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. 

LIFE programm jaguneb kaheks allprogrammiks, mis omakorda jagunevad prioriteetvaldkondadeks:

KESKKOND

Keskkond ja ressursitõhusus (toetuse määr kuni 55%)
Loodus ja bioloogiline mitmekesisus (toetuse määr kuni 60-75%)
Keskkonnaalane juhtimine ja teave (toetuse määr kuni 55%)

KLIIMA

Kliimamuutuste leevendamine (toetuse määr kuni 55%)
Kliimamuutustega kohanemine (toetuse määr kuni 55%)
Kliimaalane juhtimine ja teave (toetuse määr kuni 55%)