Andrus Treier: KIKil on oma roll keskkonnaseisundi hoidmises ja parandamises

29. aprill 2021 | 09:41

KIKi nõukogu kinnitas 2020. aasta majandusaasta aruande - tõdesime, et möödunud aasta oli eriline ja meeldejääv. Keskkonna ja kliimaga seonduv on muutumas kogu maailmas järjest olulisemaks ning mul on hea meel, et KIKil on oma roll keskkonnaseisundi hoidmises ja parandamises.

Möödunud aastal täitus KIKi asutamisest 20 aastat - selle aja jooksul oleme aidanud ellu viia enam kui 20 000 projekti, toetades neid rohkem kui 2 miljardi euroga. Vaatamata koroonaviirusega seotud piirangutele ja ümberkorraldustele jätkasime 2020. aastal aktiivset ning asjalikku tegutsemist nii energeetika, veemajanduse kui ka loodus- ja keskkonnateadlikkuse valdkonnas. Klientide ja partnerite rahulolu meie tegevusega on jätkuvalt kõrge.

Eelmise aasta toetuse taotluste arv oli rekordiline, see näitab ettevõtete, organisatsioonide ja eraisikute huvi panustada ümbritsevasse elukeskkonda. Kokku saabus meile 4024 taotlust, millest rahastasime 3274. Kuigi seoses koroonaviiruse levikuga seatud piirangutega tuli mitmes projektis tegevusi edasi lükata, oli mõju tervikuna pigem vähene. Keskkonnaprojektide elluviimiseks tegime väljamakseid kokku 126 miljonit eurot, mis on isegi veidi enam kui planeerisime.

Üha enam viime vajalikke projekte ka ise ellu. Väljapaistvaimaks on kindlasti endise Raadi lennuvälja vanarehvidest puhastamine, kus pikalt kestnud probleem sai lahenduse vähem kui aastaga ning lõppkäitlusse suunati enam kui 13 000 tonni vanarehve. Järjest kasvava populaarsusega on noorte roheideede konkurss Negavatt. Lisaks tegelesime keskkonnasõbraliku kohaliku omavalitsuse ja ettevõtte konkursi korraldamise, loodusajakirjade väljaandmise ning suletud põlevkivikaevanduste varinguaukude korrastamise analüüsiga.

Ambitsioonikate keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmiseks tuleb ühiskonnas läbi viia rohepööre ning näeme, et KIKil on valdkonna rahastuseksperdina selles oluline roll. Eelmise aasta alguses alustas tööd KIKi arengu- ja koostöökoda, et leida koos huvipooltega võimalikult suure positiivse keskkonnamõju saavutamiseks vajalikud lahendused. Koostasime tervikliku ülevaate kõigist Eestis keskkonnavaldkonda mõjutavatest riiklikest kavadest ja meetmetest, mille põhjal jätkame uudsete projektide ja investeerimisplaanide käivitamist. Heade ja praktikas töötavate lahenduste pakkumiseks ei piisa ainult toetustest, vajalik on hoomata kogu valdkonda tervikuna, omada praktilist kogemust, saada aru eri tegevusalade omavahelistest seostest, põimida kokku osapoolte huvid ning kombineerida rahastusinstrumente.

Kõik saavutatu on saanud teoks tänu KIKi asjalikele, kogenud ja avatud meelega töötajatele, keda aasta lõpu seisuga oli 54. Eduka tegutsemise ja ambitsioonikate tulevikuplaanide elluviimise eelduseks on hästitoimiv meeskond ning tõhus koostöö. Kõik see ei tule iseenesest ning seda enam on rõõm, et KIKi meeskond on suutnud hästi kohaneda kodutöö vormidega ning lahendanud erinevad töös ettetulnud proovikivid.

Tänan kõiki kliente, partnereid ja töötajaid!

Usun, et koos saavutame rohkem ja jätkame pingutamist, et homne oleks hoitud!

KIKi 2020. aasta majandusaasta aruande leiab SIIT.

Andrus Treier
KIKi juhtaja


Foto: Aron Urb